Čo je to ateroskleróza?

Ateroskleróza je plíživo prebiehajúce ochorenie tepien. Prvé príznaky sú často aj poslednými: infarkt alebo cievná mozgová príhoda. Ochoreniu u značnej časti asi 60 tisíc pacientov umierajúcich na infarkt myokardu ročne nepredchádza rozvoj hypertenzie a hladina cholesterolu je taktiež v normálnom rozmedzí. Vyplýva z toho teda, že nie v každom prípade sú na vine klasické rizikové faktory. V mnohých prípadoch sú na vine dlhšie prítomné aterosklerotické zmeny, ktoré sa vyvíjajú v priebehu niekoľkých desaťročí.

Ateroskleróza - kôrnatenie tepien je ochorenie cievnej steny tepien. K ukladaniu tukov v cievnej stene tepien dochádza už v útlom detskom veku. Postupne vnikajúce aterosklerotické pláty obsahujú rôzne druhy tuku, predovšetkým cholesterol, ďalej väzivové bunky a leukocyty. Časom dochádza k strate pružnosti tepien, samotné pláty zužujú ich lúmen a zabraňujú tým krvnému prietoku.

Vápenaté soli inkorporujúce sa do aterosklerotického plátu zvyšujú ich náchylnosť k prasknutiu, čím ďalej odchádza k poškodeniu štruktúry cievnej steny. Na poškodenom mieste – podobne ako na akomkoľvek inom poranenom mieste – aktivujú proces zrážania. Fragmenty vzniknuté odtrhnutím týchto zrazenín ďalej prúdia v cievnom systéme a na zúženom mieste spôsobujú jeho upchatie. Úsek tepien, ktorý nasleduje za týmto miestom, nedokáže dostatočne zásobiť tkanivá kyslíkom, čo má za následok ich nedokrvenie. Dlho trvajúce nedokrvenie spôsobuje infarkt, teda odumretie tkaniva.

Ochorenie sa rozvíja za dlhú dobu

Ochorenie má dlhý priebeh, v prvom období dochádza k poškodeniu vnútornej vrstvy (tzv. intimy) na úrovni bunky. Toto poškodenie začína v cievach menšieho kalibru, ale ovplyvňuje funkciu celého cievneho systému a predstavuje záťaž pre srdce aj mozog. Postupom času ovplyvňuje funkciu celého organizmu. Tento stav napomáha ďalšej tvorbe aterosklerotických plátov.

V počiatočnom štádiu nespôsobuje problémy

Orgány sa v určitom rozmedzí dokážu prispôsobiť nepriaznivým podmienkam a kompenzovať zhoršenú funkciu. V počiatočnom štádiu nastáva poškodenia intimy, ktoré môže prekonávať aj 10 rokov – spočiatku sa dá proces zastaviť, prípadne spomaliť. Vo väčšine prípadov je na to potrebná farmakologická liečba a zmena životného štýlu.

Často sa dá zistiť až v štádiu nezvratných zmien

Vo fáze, keď už orgány nedokážu kompenzovať zmeny, sa objavujú prvé príznaky, dochádza k poškodeniu cieľových orgánov. Najzávažnejšie dôsledky predstavujú nezvratné zmeny, ktoré sa objavujú v obraze IM, CMP z nedokrvenia mozgu alebo krvácania do mozgu, poškodenia obličiek, kritickej stenózy (zúženia) tepien a pod.